Het WAP

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

WAP Activiteitenmiddag: stotteren

WAP activiteitenmiddag: vrijdag 29 mei
THEMA: STOTTEREN


Datum: vrijdag 29 mei 2015, van 15.30-17.30
Locatie: Universiteit van Amsterdam, PC Hoofthuis zaal 1.05, Spuistraat 134, Amsterdam

Programma:

 • 15.30 Inloop met koffie en thee15.45 Opening van de middag
 • 15.50 Mark Pertijs (Hogeschool Utrecht): Stottertherapie. Van kiezelstenen  naar bewijs voor  werkzaamheid
 • 16.20 Vragen vanuit de zaal
 • 16.30 Marie-Christine Franken (Erasmus MC Rotterdam): Stotteren bij jonge kinderen: linguïstische factoren en behandeling
 • 17.00 Vragen vanuit de zaal


Aanmelden:
stuur graag een e-mail naar: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Kosten: gratis voor WAP-leden; 7.50 € voor niet WAP-leden
Rekeningnummer: NL75ABNA0521933803, t.n.v. Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten (7.50€ vervalt bij aangaan lidmaatschap).

Om 17.30 – 18.30 is aansluitend in dezelfde zaal de Algemene Ledenvergadering van het WAP. Alle leden zijn welkom!

 

Symposium 2015 WAP & VKL

Het WAP organiseert in samenwerking met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL):

-----------------------------------------------------------
Een Symposium over Vertelvaardigheid

-----------------------------------------------------------

Nieuwste inzichten wat betreft diagnostiek, behandeling en tools.
Maar óók over meertaligheid en over het stimuleren van vertelvaardigheid, thuis én in de (voor)school.

Datum: zaterdag 28 november 2015
Locatie: Openbare Bibliotheek Amsterdam

Te zijner tijd wordt het volledige programma bekendgemaakt.

Noteer het vast in je agenda!

 

 

WAP scriptieprijs 2015

Het WAP reikt om de twee jaar tijdens het WAP symposium de WAP scriptieprijs uit voor de beste scriptie die geschreven is op het gebied van taalonderzoek en taalpraktijk en met name de koppeling daartussen.

Regels van de scriptieprijs

 • Wie kan insturen:  Studenten die hun scriptie afgerond hebben tussen juni 2013 en september 2015.
 • De scriptie is afgerond aan een erkende HBO of universitaire instelling in Nederland.
 • Scripties zowel op Bachelor als Master niveau kunnen ingestuurd worden en dienen in het Nederlands of in het Engels geschreven te zijn.
 • Engelstalige scripties dienen een Nederlandstalige samenvatting te bevatten.
 • Procedure: de scriptie dient te worden gestuurd naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it met een bewijs van een cijfer en de naam van de (eerste) scriptiebegeleider. Alleen afgeronde en becijferde scripties kunnen worden ingediend. Woensdag 30 september 2015 is de laatste dag dat de scriptie kan worden ingestuurd. Een vakjury zal de scripties lezen en beoordelen.
 • Prijs: de winnaar van de WAP scriptieprijs wint een geldbedrag van 100 euro. Verder krijgt de winnaar een 1-jarig lidmaatschap van het WAP cadeau.
 • De winnaar presenteert tijdens het WAP symposium op 28 november.

 

 

Extra bestuurslid gezocht!

Het WAP zoekt een extra bestuurslid die zich bezig gaat houden met ledenadministratie en ledenwerving. Heb je affiniteit met (psycho-) linguïstiek? En wil je graag iets bijdragen aan het bijeenbrengen van mensen uit de wetenschap en de praktijk?
Meld je dan aan via
info[apenstaartje]hetwap[punt]nl.

 

 

Over het WAP

Het Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten brengt wetenschappers en deskundigen uit de praktijk van de psycholinguïstiek bij elkaar.
Lees meer.